Talojen, teiden ja kunnallistekniikan maarakentaja.
Toimimme ympäristöystävällisesti luontoa säästäen.
Maarakentamisen kokonaisurakat aina vihertöihin ja istutuksiin saakka.
Toimitamme asiakkaillemme mm. hiekkaa, soraa, seulottua multaa ja erilaisia kiviaineksia.